Οι Υπηρεσίες μας: Τι κάνουμε και πως το κάνουμε

Είναι θέμα εμπιστοσύνης

Εταιρική Επικοινωνία

Δημιουργούμε και διαδίδουμε μηνύματα χρησιμοποιώντας ποικίλες τεχνικές εταιρικής επικοινωνίας. Χαρτογραφούμε το περιβάλλον και επιδιώκουμε αμοιβαία επωφελείς συμμαχίες. Αναζητούμε, βρίσκουμε και ενισχύουμε τους τρόπους για την εξάπλωση κοινών αξιών εντός των οργανισμών. Βοηθάμε τις εταιρείες να χτίζουν εμπιστοσύνη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Αναγνωρίζουμε και μετατρέπουμε την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες σε εταιρικά μηνύματα και τα διαδίδουμε σε στοχευμένα κοινά – εργαζόμενους, συνεργάτες, εκπροσώπους των ΜΜΕ και του δημόσιου τομέα, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ή το ευρύ κοινό.

Είναι θέαμα brand / συνεχούς δέσμευσης / καταναλωτή

Επικοινωνία Brand

Απελευθερώνουμε τη δύναμη του brand. Αναπτύσσουμε στρατηγικές μάρκετινγκ B2C και B2B που βασίζονται σε βαθιά γνώση της αγοράς. Κατανοούμε τη συμπεριφορά των καταναλωτών και διευκολύνουμε την αλληλεπίδρασή τους με τα brands. Βασιζόμαστε στην ταυτότητα του brand και δημιουργούμε μηνύματα τα οποία προσφέρουν τη μέγιστη προβολή, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών και συμβάλλουν στη μακροχρόνια προτίμηση και αφοσίωση τους. Συμβάλλουμε καθημερινά σε:

Ανάπτυξη brand | Παρουσιάσεις Προϊόντων & Δημοσιότητα | Εξατομικευμένες Σχέσεις με τα ΜΜΕ και Δημιουργία Τράπεζας Ειδήσεων | Συνεργασία με Influencers και Celebrities | Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη | Χορηγικά Προγράμματα | Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου

Είναι θέμα εμπειρίας

Διοργάνωση Event

Δημιουργούμε και υλοποιούμε θεματικά event τα οποία προκαλούν τη συμμετοχή των προσκεκλημένων, τους εισάγουν στη φιλοσοφία του brand ή της εταιρείας, μετατρέποντας τα κύρια μηνύματα σε θετική δημοσιότητα, μέσω μοναδικών εμπειριών.

Η ειδική ομάδα των events αφουγκράζεται και υποστηρίζει τις ανάγκες των πελατών σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και υλοποιώντας event που ξεχωρίζουν. Εμπιστευτείτε την Pitch για τη διοργάνωση event σχετικά με νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή μηνύματα, τα οποία μιλούν άμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη και συμβάλλουν στη μετατροπή τους σε ενεργούς πρεσβευτές της επιχείρησής σας.

Είναι θέμα εξέλιξης

Εσωτερική Επικοινωνία

Πιστεύουμε ότι οι καλές εταιρείες αποτελούνται από καλές ομάδες. Οι ομάδες που λειτουργούν σωστά συνδυάζουν ταλέντα. Το ταλέντο έρχεται και παραμένει σε μια εταιρεία όταν εκτιμάται, δέχεται προκλήσεις και αισθάνεται ελεύθερο να αναπτύξει περαιτέρω τις δυνατότητές του. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ανακαλύψετε πώς η ομάδα σας μπορεί να διαπρέψει! Δημιουργούμε ένα κλίμα ειλικρίνειας και συλλογικότητας μέσα στον οργανισμό, σχεδιάζοντας ένα εσωτερικό πρόγραμμα επικοινωνίας που προάγει την αλληλεγγύη, συνδέει τους συναδέλφους και ενισχύει το ηθικό. Το να απευθύνεσαι σε εσωτερικό κοινό μερικές φορές είναι το ίδιο, αν όχι περισσότερο, δύσκολο με το να κερδίσεις την προσοχή εξωτερικού κοινού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αρχικά η εκτίμηση της τρέχουσας εσωτερικής κουλτούρας και στη συνέχεια η σχεδίαση ενός εσωτερικού προγράμματος, που εστιάζει αποκλειστικά στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη, μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για μια υπηρεσία δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας η οποία καλείται να αυξήσει την αποδοτικότητα ενός οργανισμού, μετατρέποντας παράλληλα τους εργαζομένους της σε υποστηρικτές της εταιρείας.

Είναι θέμα περιεχομένου

Media Intelligence & Τράπεζα Ειδήσεων

Είμαστε ειδικοί στις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης που μπορούν να σας βοηθήσουν να διαδώσετε τα νέα και / ή τα μηνύματά σας στον κόσμο. Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των δημοσιογράφων και καταναλωτών προϋποθέτει τη δημιουργία ιστοριών με ενδιαφέρον περιεχόμενο. Έχουμε εξαιρετική εμπειρία στο να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε εύστοχες και στοχευμένες εκστρατείες μέσων. Ως εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες θέτουμε τη δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης ως βασική προτεραιότητα σε όλους μας τους πελάτες. Κύριο μέλημά μας είναι πάντα να διατηρούμε ενημερωμένη τη βάση δεδομένων μας.

Υπηρεσίες γραφείου τύπου: Προσφέρουμε τις γνώσεις μας και παρέχουμε προτάσεις για τον βέλτιστο τρόπο προσέγγισης των μέσων-στόχων και για τη μεγιστοποίηση των προοπτικών της επαφής με τον κάθε δημοσιογράφο ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και τα μηνύματα θα παραδοθούν με τον κατάλληλο τρόπο στα επιλεγμένα κοινά-στόχους.

Σύνταξη και σχεδιασμός υλικού για τον τύπο: Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και σύνταξη υλικού για τον τύπο σε ποικίλες μορφές.
Παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τις κατάλληλες πληροφορίες που πρέπει να αποσταλούν σε κάθε κοινό-στόχο.

Εκδηλώσεις για τα ΜΜΕ και δημοσιογραφικές αποστολές: Αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες που θα μεταδώσουν τα μηνύματα των πελατών μας, χρησιμοποιώντας τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους (π.χ. συνεντεύξεις, ενημέρωση του τύπου, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, δημοσιογραφικά ταξίδια κλπ.)

Παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση: Παρέχουμε τα εργαλεία μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Στόχος μας είναι να φέρνουμε πάντα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ανάπτυξη και διατήρηση βάσεων δεδομένων: Διατηρούμε πάντα ενημερωμένα τα αρχεία μας και δημιουργούμε εξατομικευμένες λίστες. Βασικό στοιχείο κάθε στρατηγικής για τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης είναι η παρακολούθηση των επαφών και των συνομιλιών, καθώς και η ύπαρξη μιας κεντρικής πλατφόρμας για τα υλικά που απευθύνονται στα μέσα ενημέρωσης (όπως εργαλεία, στοιχεία επικοινωνίας και οι λίστες μέσων ενημέρωσης).

Είναι θέμα απήχησης/συμμετοχής

Δέσμευση κοινού μέσω Influencers & Stakeholders

Αναπτύσσουμε σχέσεις με τους σωστούς ανθρώπους. Αναγνωρίζουμε, επιλέγουμε και ενημερώνουμε τους Ambassadors που ταιριάζουν με το brand, τον οργανισμό ή το σκοπό σας. Πιστεύουμε ότι ένα σωστό πρόγραμμα με Influencers, που συμπεριλαμβάνει και Διαμορφωτές Κοινής Γνώμης ως Ambassadors, πρέπει να συντονίζεται με τους στόχους της εταιρείας ή του brand και να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μετάδοση του επιλεγμένου μηνύματος. Μέσω προσεκτικά διαμορφωμένων τακτικών και επιλέγοντας τους κατάλληλους Influencers με βάση τα ενδιαφέροντά τους, μπορούμε να φτάσουμε στο κοινό που επιθυμούμε.

Με την άνοδο των social media, το Word-of-Mouth έχει γίνει μια σχεδόν «απτή» μορφή επιρροής που έχει μεταδοθεί ταχύτερα και ευρύτερα από ποτέ. Το δυνατό περιεχόμενο και η ελκυστική αφήγηση είναι τα σημερινά «όπλα» ενάντια στην σύγχυση που προκαλεί η υπερπληθώρα επιλογών στην αγορά, προσθέτοντας αξία σε brands και οργανισμούς.

Δεδομένου του γεγονότος ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές είναι πολύ πιο πιθανό να είναι δεκτικοί σε προτάσεις από άτομα τα οποία σέβονται, θαυμάζουν και εμπιστεύονται, η πρόσληψη Influencer μπορεί να διευρύνει το κοινό σας, να ενισχύσει την εγκυρότητα και να επηρεάσει τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να ακολουθηθεί μια σταθερή και δοκιμασμένη διαδικασία, την οποία διαθέτουμε και είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε μαζί σας.

Είναι θέμα δέσμευσης

Ψηφιακό Περιεχόμενο, Social Media & Κοινότητες

Πιστεύουμε ότι τα δύο βασικά κλειδιά  της επικοινωνίας είναι το Περιεχόμενο και το Κοινό. Γνωρίζουμε ότι όταν το περιεχόμενο είναι σπουδαίο (σχετικό, σημαντικό, εύχρηστο και αληθινό), καθίσταται ενδιαφέρον και το κοινό μετατρέπεται σε υποστηρικτής.

Ζούμε σε έναν ψηφιακό κόσμο. Πεποίθηση μας είναι, ότι το περιεχόμενο έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τους δυνητικούς πελάτες σε πελάτες και τους πελάτες σε υποστηρικτές. Η παροχή δημιουργικού περιεχομένου, προσαρμοσμένο και σωστά τοποθετημένο στα social media και σε άλλα ιδιόκτητα κανάλια, δημιουργεί και κινητοποιεί ψηφιακές κοινότητες, επιτρέποντας σε brands και εταιρείες να ωθήσουν τη συνολική επιτυχία τους και να διεισδύσουν σε νέες αγορές ή να διευρύνουν τις υπάρχουσες.

Γνωρίζουμε ότι η επιτυχία στον σημερινό ψηφιοποιημένο κόσμο, απαιτεί βαθιά κατανόηση των εταιρικών αξιών και της ταυτότητας του brand, πάντα σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των σημερινών τεχνολογικά εξοικειωμένων πελατών. Είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε αποκλειστικά για εσάς το στρατηγικό πλαίσιο των ψηφιακών επικοινωνιών σας, να δημιουργήσουμε την κατάλληλη αφήγηση και να παράγουμε περιεχόμενο υψηλής ποιότητας για να προσελκύσουμε τα σωστά κοινά-στόχους.

Είναι θέμα υπευθυνότητας και πραγματικού ενδιαφέροντος

Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Πιστεύουμε ότι η κοινωνική ευθύνη δεν είναι διοικητική απόφαση, είναι μια επιτακτική δράση υπευθυνότητας. Η κοινωνική ευθύνη είναι ένας εταιρικός τρόπος σκέψης που πρέπει να εισχωρήσει σε μια εταιρεία και να ασκείται εξίσου σε όλα τα επίπεδα μέσα στον οργανισμό. Στην πραγματικότητα, η δημιουργία ισχυρών προγραμμάτων κοινωνικής υπευθυνότητας και αλληλεγγύης έχει μια ιδιαίτερα σημαντική στρατηγική προοπτική και πρέπει να λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ώστε να υλοποιηθεί πλήρως.

Αρχικά αναγνωρίζουμε τι είναι πραγματικά σημαντικό για τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας σας και στη συνέχεια σας βοηθάμε να ευθυγραμμίσετε τη στρατηγική και τις πρωτοβουλίες Κοινωνικής Υπευθυνότητας σε δραστηριότητες με νόημα, οι οποίες προσελκύουν το ενδιαφέρον και μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά στην κοινωνία. Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών προγραμμάτων βιωσιμότητας και υπευθυνότητας μπορεί να επηρεάσει το επιλεγμένο κοινό αλλά και ολόκληρο τον οργανισμό και μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εταιρική αξία.

Είναι θέμα φήμης

Διαχείριση φήμης και εμπιστοσύνης

Βοηθάμε τις εταιρείες και τα ιδρύματα να δημιουργούν και να διαφυλάσσουν το πιο πολύτιμο εταιρικό περιουσιακό στοιχείο, τη φήμη τους. Η φήμη και η εμπιστοσύνη είναι βασικά συστατικά, όχι μόνο για την ευημερία των κοινωνιών, αλλά και για τα εταιρικά περιβάλλοντα γενικότερα. Πιστεύουμε ότι η δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας ισοδυναμεί με το να γίνουμε στρατηγικοί συνεργάτες και να συμβάλλουμε στη διαχείριση της φήμη τους στο σημερινό χωρίς περιορισμούς περιβάλλον. Αυτό γίνεται όλο και περισσότερο ένα βήμα ζωτικής σημασίας, ειδικά αν θέλουμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε πιθανούς κινδύνους εστιάζοντας παράλληλα στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και στους στόχους της αγοράς.

Η ανάπτυξη μιας σαφούς και ευέλικτης στρατηγικής πορείας για βελτίωση της φήμης και εμπιστοσύνης συνεπάγεται την ανάπτυξη καθημερινών διαδικασιών, ενισχυμένων από τακτικές επικοινωνίας που προετοιμάζουν το έδαφος της βιομηχανίας για να είναι εύφορες όταν λαμβάνουν τους «σπόρους» της φήμης. Αυτά μπορούν να διαδοθούν από διάφορους εκπροσώπους και δραστηριότητες, όπως: Δημιουργία δημοσιότητας, ανάπτυξη μηχανισμών SEO, σύνταξη και διάδοση δελτίων τύπου, white-papers, non-papers και μαρτυρίες, δημιουργία προφίλ Social Media, συνεχής παρακολούθηση και υποδείξεις κρίσιμων ζητημάτων μέσω καθημερινών ειδοποιήσεων και αναφορών.

Είναι θέμα αλλαγής/εξέλιξης

Διαχείριση αλλαγών

Πιστεύουμε ότι δεν αλλάζουν οι οργανισμοί, αλλά οι άνθρωποι. Για να φτάσουμε όμως στο επιθυμητό αποτέλεσμα, πρέπει να γίνουν δράσεις που μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια των μεταβάσεών τους, μέσω της Διαχείρισης Αλλαγών. Αυτός είναι ο τομέας που παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για την υποστήριξη, προετοιμασία και καθοδήγηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα μπορούν να υιοθετήσουν επιτυχώς την αλλαγή, προκειμένου να οδηγηθούν στην οργανωτική επιτυχία και στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Όταν μια επιχείρηση αναλαμβάνει έργα ή πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των επιδόσεων, την αξιοποίηση ευκαιριών ή την αντιμετώπιση βασικών ζητημάτων, απαιτεί συχνά αλλαγές στις διαδικασίες, στους ρόλους εργασίας, στις οργανωτικές δομές και τύπους και στη χρήση της τεχνολογίας. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι είναι οι υπάλληλοι ενός οργανισμού αυτοί που πρέπει τελικά να αλλάξουν ή να προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν με βάση τις νέες οδηγίες. Για αυτό το λόγο γνωρίζουμε ότι σε κάθε οργανισμό, εάν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν προσωπικά τις μεταβάσεις, εάν δεν επιθυμούν να υιοθετήσουν τις αλλαγές ή ανυπομονούν να μάθουν νέους τρόπους εργασίας, οποιαδήποτε πρωτοβουλία αλλαγής είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Η αποδοχή και υιοθέτηση των απαιτούμενων αλλαγών είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Είναι θέμα ανθρώπων

Προγράμματα Grassroot

Γνωρίζουμε τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας των στρατηγικών Grassroots. Ενώ ο κύριος στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε την αποδεδειγμένη στρατηγική μας προσέγγιση για την κινητοποίηση, την αφοσίωση και τη δέσμευση υποστηρικτών, γνωρίζουμε ότι κάθε καμπάνια είναι μοναδική. Προσφέρουμε μια πλήρη γκάμα λύσεων υποστήριξης που συνδυάζουμε και προσαρμόζουμε στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε προγράμματος.

Εργαζόμαστε δίπλα σας για να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητας δέσμευσης του κοινού σας, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό αποδεδειγμένων και πρωτοποριακών τεχνικών. Επιστρατεύουμε: εξατομικευμένη επικοινωνία, σχέσεις με Influencers, διαχείριση δεδομένων, στρατηγικές συμβουλές, άμεση αλληλογραφία και τηλεφωνική επικοινωνία, σχέσεις με κοινοτικές οργανώσεις, διοργάνωση event, αξιοποίηση σχέσεων με ΜΜΕ και websites, online προσλήψεις, δέσμευση υποστηρικτών & bloggers και αξιοποίηση της δύναμης των Social Media. Χρησιμοποιώντας τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής grassroots στη δημόσια πολιτική και τις προκλήσεις μάρκετινγκ της εταιρείας σας, ωθούμε τους ανθρώπους προς την όλο και πιο ισχυρή υποστήριξη των προσπαθειών σας.

Είναι θέμα διαλόγου και πληροφορίας

Δημόσιες Υποθέσεις

Βοηθάμε τους πελάτες να εμπλακούν σε εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο με στόχο την οικοδόμηση και προστασία της εταιρικής φήμης, την επιρροή της δημόσιας πολιτικής και την επιδίωξη αμοιβαίων επωφελών σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Είμαστε ειδικοί στις δημόσιες υποθέσεις, πάντα σε ετοιμότητα να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε τους βασικούς σας δείκτες όσον αφορά την εμπιστοσύνη, τη φήμη, την κοινή γνώμη και την υπεράσπιση σημαντικών θεμάτων.

Το έργο μας συνδυάζει κυβερνητικές σχέσεις, επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης, διαχείριση κρίσιμων θεμάτων, διάδοση πληροφοριών και παροχή συμβουλών στρατηγικής επικοινωνίας.

Αναγνωρίζουμε τους βασικούς υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και επισημαίνουμε τους παράγοντες επηρεασμού που μπορούν να φέρουν τη διαφορά στη διάδοση των μηνυμάτων σας, τους χαρτογραφούμε γύρω από το θέμα σας, συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς χαρτογράφησης των ενδιαφερομένων και της ανάλυσης των εμπειρογνωμόνων και εστιάζουμε στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων και συνεργειών. Η εμπειρία μας εκτείνεται από τις κλασικές πρωτοβουλίες δημόσιων υποθέσεων (π.χ. προφίλ influencers, σύνταξη εγγυήσεων και υποστήριξη συμμετοχής) στο σχεδιασμό ειδικών ενημερώσεων για επιχειρήσεις, οργανισμούς και κυβερνητικούς οργανισμούς ή στην ανάπτυξη αφοσιωμένων προγραμμάτων ηγεσίας, που απευθύνονται σε διαφορετικά επίπεδα εκπρόσωπων της δημόσιας πολιτικής (σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο).

Είναι θέμα ετοιμότητας

Διαχείριση Κρίσεων & Ρίσκου

Είμαστε ειδικοί στην επικοινωνία σε περιόδους κρίσεων και μπορούμε να σας υποστηρίξουμε την επιχείρηση σας σε οποιαδήποτε πιθανή κρίση, πάντα έτοιμοι να ανταποκριθούμε κατάλληλα στα ζητήματα που προκύπτουν. Προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης κρίσεων και ζητημάτων από σχέδια πρόληψης κρίσεων, αξιολόγηση κινδύνων, σχηματισμό ομάδων κρίσεων, εκπαίδευση μέσων και εκπροσώπων, ad-hoc ή διαρκή υποστήριξη σε θέματα κρίσης/ κρίσιμων ζητημάτων, online & offline παρακολούθηση, καταγραφή και υποβολή αναφορών, προσομοιώσεις διαχείρισης κρίσεων, καθώς και σύνταξη μηνυμάτων και διάδοση απαντήσεων, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν την επικοινωνία σε περιόδους κρίσης ως απαραίτητο μηχανισμό ελέγχου είναι καλύτερα εξοπλισμένες και σίγουρα καλύτερα προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση μιας ακραίας κατάστασης όταν προκύψει. Θα χαρούμε να βοηθήσουμε στον προσδιορισμό αυτών των “καυτών” (κρίσιμων) ζητημάτων και να δημιουργήσουμε την απαραίτητη στρατηγική επικοινωνίας για την προστασία και την υπεράσπιση των εταιρικών συμφερόντων, της εικόνας και της συνολικής φήμης.

Είναι θέμα συνεργασίας

Cross Synergies

Ενισχύουμε την ελκυστικότητα του brand και την εταιρική φήμη, αξιοποιώντας συνέργειες. Είμαστε υποστηρικτές της εύστοχης χρήσης του πλήρους φάσματος των κλασικών αλλά και των νέων μέσων ενημέρωσης.

Έχουμε την πεποίθηση ότι η δουλειά μας είναι να αλλάζουμε τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων, κάτι το οποίο κάνουμε και εσωτερικά, εκπαιδεύοντας διαρκώς τους ανθρώπους μας. Πιστεύουμε στην ανάπτυξη, χρήση και αξιοποίηση αυτού του φαινομένου και στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για να το δούμε να ακμάζει. Στόχος μας είναι να ενεργοποιούμε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους ώστε να:

  • Διαδίδουμε τις ιστορίες των εταιρειών ή των brand
  • Δουλεύουμε συνεργατικά για να ενισχύουμε την εταιρική αξία
  • Επικοινωνούμε εγκαίρως για τη μετατροπή του περιεχομένου αξίας σε μηχανισμό παραγωγής δυνητικών πελατών
  • Δημιουργούμε εμπιστοσύνη και να ενισχύουμε την εταιρική εικόνα
Είναι θέμα διανομής

Hub & Spoke

Πιστεύουμε στη διαμόρφωση και χρήση του μοντέλου επικοινωνίας “Hub & Spoke” εάν μια εταιρεία ή ένα brand επιθυμεί να ακουστεί το μήνυμά της σε διαφορετικά κανάλια. Αυτή η μεθοδολογία επιτρέπει στις εταιρείες να μιλούν άμεσα και να συλλέγουν πληροφορίες από διάφορες πηγές. Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν τη μέθοδο “Hub and Spoke” καθώς ανταποκρίθηκαν στις επιπτώσεις της σύγχρονης επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με τα Social Media στις εταιρείες, και είχαν ανάγκη για ένα εύχρηστο περιβάλλον όπου θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν το περιεχόμενο της εταιρείας ή του brand τους.

Το Hub είναι η κεντρική περιοχή στην οποία εμφανίζονται όλα τα μηνύματα και τα spokes (ακτίνες) συνδέονται με αυτό για να συλλέγουν και να ανανεώνουν το περιεχόμενό τους (συνήθως ένα website). Τα spokes από την άλλη πλευρά, είναι τα μέσα τα οποία περνούν τα εταιρικά μηνύματα στα επιλεγμένα ακροατήρια. Από σελίδες Social Media μέχρι και τηλεοπτικές εκπομπές, τα επιλεγμένα spokes μπορούν να είναι μόνιμα ή ad hoc, πληρωμένα ή / και οργανικά.

Η μεθοδολογία “Hub and Spoke” παρέχει κεντρικούς πόρους σε επιχειρήσεις, μονάδες και τμήματα. Οι εταιρείες αναγνωρίζουν ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν επηρεάσει κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη, τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης, και ως εκ τούτου η αλλαγή είναι απαραίτητη για να ανταποκριθούν στη νέα εποχή επικοινωνιών και κοινωνικών μέσων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες επιλέγουν να λανσάρουν ένα κεντρικό διαλειτουργικό “Hub” που θα εξυπηρετείται από τα διάφορα εργαλεία επικοινωνίας (Spokes) και θα συντονίζεται με ένα κοινό σύνολο κανόνων επικοινωνίας, προτύπων, λογισμικών και γνώσεων. Πρόσφατα, έχουμε βιώσει τη μετατροπή στο Πολλαπλό “Hub and Spoke”, όπου η λήψη αποφάσεων σχετικά με την Επικοινωνία και τις Δημόσιες Σχέσεις (συμπεριλαμβανομένων και των Social Media) μετατοπίζεται στις επιχειρηματικές μονάδες και στις γεωγραφικές περιοχές, προκειμένου να ανταποκριθεί στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε κοινότητας.

Είναι θέμα συσχετισμού

Χορηγίες

Εξασφαλίζουμε Χορηγίες για να βοηθήσουμε εταιρείες και brands να αυξήσουν τα επίπεδα αναγνωρισιμότητας, να συνδεθούν με έναν σκοπό, να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να επηρεάσουν το κοινό. Εκτός από τα προφανή, κλασικά, οφέλη των χορηγιών εμβαθύνουμε ώστε να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις.

Η μακροχρόνια συνεργασία μας με τη νέα γενιά, σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στις πρωτοβουλίες αθλητικού μάρκετινγκ, δημιουργούν μια ταλαντούχα ομάδα μοναδικών ατόμων που μοιράζονται ιδέες, ικανότητες και ρεκόρ πολλαπλών βραβείων, σε συνδυασμό με την προθυμία να σας βοηθήσουν να επιλέξετε το καλύτερο χορηγικό πρόγραμμα για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Είναι θέμα καθοδήγησης

Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλεύουμε καθημερινά. Βοηθάμε και εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας, καθώς είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, που γνωρίζουν καλά τον κλάδο. Παρέχουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης, τη διαχείριση κρίσεων και ψηφιακά ή άλλα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για να καλύψουμε τους ευρύτερους εταιρικούς στόχους ή τις πιο συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η εκπαίδευση και η καθοδήγηση είναι μεταξύ των ισχυρότερων δυνατοτήτων μας, καθώς συμβάλλουμε στην εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των επικοινωνιακών αναγκών ή των προβλημάτων που προκύπτουν. Οι εκπαιδευτικές μας συνεδρίες καλύπτουν τις κατηγορίες Κοινωνικής Υπευθυνότητας, Εργαλείων Social Media, Διαχείρισης Κρίσεων, Δεξιοτήτων Μέσων Ενημέρωσης, Εκστρατειών Δημοσίων Σχέσεων, Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Πρωτοκόλλου και άλλων εξειδικευμένων μαθημάτων.

Παράλληλα, προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας με στόχο την αφοσίωση εσωτερικών ή εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, την ενίσχυση των δυνατοτήτων των εργαζομένων, την επίτευξη εταιρικών στόχων και στρατηγικών σχεδιασμού που επιτρέπουν σε εταιρείες να βλέπουν τα σχέδιά τους να ευδοκιμούν μέσω ανοικτής, διαδραστικής επικοινωνίας και υποστήριξης.