Μαριάννα Ντάβου

Director, Corporate &
Public Affairs
.

Η Μαριάννα έγινε μέλος της Pitch τον Ιανουάριο του 2017, ως Director των Εταιρικών και Δημοσίων Υποθέσεων. Πριν από το νέο της ρόλο, η Μαριάννα ήταν επικεφαλής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης στον Όμιλο Κοπελούζου, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό της επικοινωνίας και τις δράσεις για όλους τους επιχειρηματικούς τομείς του ομίλου (φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έργα LNG, διαχείριση αερολιμένων, ακίνητα). Μεταξύ άλλων, χειρίστηκε την εταιρική επικοινωνία για τα έργα των 14 ελληνικών περιφερειακών αερολιμένων (Fraport Greece), του τερματικού σταθμού LNG της Αλεξανδρούπολης (Gas Trade), την επικοινωνία της PPC Solutions (κοινή επιχείρηση μεταξύ του Ομίλου Κοπελούζου και της ΔΕΗ) καθώς και τη δικτύωση με τα ενδιαφερόμενα μέλη για τα αιολικά πάρκα σε 4 νησιά των Κυκλάδων και τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων για τη Gazprom.

Στο παρελθόν η Μαριάννα έχει δουλέψει στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως Director Επικοινωνίας και ΜΜΕ για την ΔΕΗ Ανανεώσιμες και τον Ελληνικό Οργανισμό Αιολικής Ενέργειας, όπου ήταν υπεύθυνη για δράσεις ΕΚΕ, εκδηλώσεις, ΜΜΕ και για τις σχέσεις των ενδιαφερόμενων. Επίσης ήταν Director Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό στρατηγικής, τις σχέσεις με τα ΜΜΕ και τη διαχείριση κρίσεων. Επίσης εργάστηκε στην Civitas Α.Ε., στην οποία διαχειριζόταν έναν λογαριασμό επικοινωνίας 7 εκατομμυρίων ευρώ για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Μαριάννα διαθέτει τεράστια εμπειρία στον τομέα των Δημοσίων Υποθέσεων, στη Διαχείριση Κρίσεων, στην διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων, στη συσχέτιση ενδιαφερόντων και στα προγράμματα ΕΚΕ.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών και στην Πολιτική Επικοινωνία από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Διπλωματίας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, και Γαλλικά.