Κώστας
Χρονόπουλος

Operations Manager.

Ο Κώστας είναι ένας από τα Ιδρυτικά Στελέχη  και ο Οperations Μanager των Xcubed και Pitch.

O Kώστας στο παρελθόν έχει υπάρξει  ιδρυτικό στέλεχος της Premium Consultants LTD, μιας εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων, και οικονομικός σύμβουλος στην Revival Consulting Services, μια εταιρεία χρηματοοικονομικού ελέγχου με έδρα την Αθήνα.

Είναι ένας αποτελεσματικός και προνοητικός operations manager , που φέρνει πολύτιμη  εμπειρία και δεξιότητες για την επίτευξη πραγματικών αποτελεσμάτων. Είναι ικανός να αναπτύσσει βασικές σχέσεις με στρατηγικούς εταίρους και δεσμεύεται να εργάζεται για να διασφαλίζει ότι η εταιρεία κινείται συνεχώς προς τη σωστή κατεύθυνση.

Είναι κάτοχος πτυχίου από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει ολοκληρώσει μαθήματα επαγγελματικής εξειδίκευσης.

Ο Κώστας μιλάει αγγλικά και έχει βασική γνώση της γερμανικής.