Δήμητρα
Ιατρου

Client Executive

Πριν από την Pitch,  είχε εργασθεί ως Junior Energy Analyst  στην τεχνική εταιρεία Supportech Energy και διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ειδίκευση στα φωτοβολταικά συστήματα.

Είναι κάτοχος αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος στον τομέα της Ενέργειας με τίτλο «Ενέργεια: Στρατηγική , Δίκαιο και Οικονομία» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Και Δημόσιας Διοίκησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών.

Είναι ελληνικής καταγωγής, μιλάει εξαιρετικά Αγγλικά και έχει βασικές γνώσεις Γαλλικών.